pedicure
Reflexzonetherapie
De LVNG therapeut
Alle LVNG therapeuten dragen de Titel Natuurgeneeskundig Therapeut. Zij zijn daartoe gekwalificeerd door het volgen van een natuurgeneeskundige opleiding, aangevuld met een opleiding medische basiskennis op HBO niveau. Het uitgangspunt van de LVNG therapeut is dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen: de holistische benadering van de geneeskunde.
De therapeut herkent in zijn cliënt een onderlinge samenhang van fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen.

Een LVNG therapeut bekijkt en behandelt dus de totale mens in plaats van uitsluitend de ziekte. Uitgangspunt van de LVNG therapeut is dat ziekte veroorzaakt wordt door een tekort of teveel bij de cliënt in een bepaalde situatie. Door het geven van inzicht en met de juiste behandeling kan deze onbalans opgeheven worden. Kenmerkend voor de LVNG is dat de natuurgeneeskundige therapeuten verschillende invalshoeken en specialisaties kennen om de cliënt te ondersteunen.

Wat is Reflexzonetherapie?
Reflexzonetherapie gebruikt drukpuntmassage, vanuit het oogpunt dat het hele lichaam terug te vinden is in de voeten.  Net als bij de accupunctuur gaat men er in de reflexzonetherapie vanuit dat er door het lichaam energiebanen lopen. Deze energiebanen eindigen in de voeten. De voeten bevatten reflexzones die via de energiebanen corresponderen met organen, spieren, zenuwen, botten en weefsel.
Door de reflexzonetherapiezones te stimuleren met drukpuntmassage gaan er impulsen naar de betreffende organen, waardoor blokkades kunnen worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen.
Reflexzonetherapie werkt regulerend op de gezondheid. De reflexoloog betrekt zowel de psychische als de fysieke kant van de mens bij het genezingsproces.

Ik mag geen medische diagnose stellen, ik zal u altijd doorverwijzen naar uw huisarts (en specialist).  Een reflexzonetherapiemassage werkt vooral ontspannend. Ongeveer 80% van gezondheidsproblemen wordt veroorzaakt door stress. Door te ontspannen, zowel lichamelijk als geestelijk, kunnen veel klachten verdwijnen.

pedicure
Van begin af aan was al bekend dat deze massagetechnieken een positieve invloed hadden op de gezondheid.
De bekende Griekse geneesheer Hippocrates sprak over wrijven en betasten om pijn in de gewrichten te verlichten.

Reflexzonetherapie is voor iedereen.